Logo

Cast Iron & Steel Floor Drain Grates

Cast Iron & Steel Floor Drain Grates 

7" ROUND CI STRAINER ZURN
SKU: Z4007N
8" ROUND DI GRATE NDS
SKU: D8
10" ROUND CI GRATE ADS
SKU: 1001DI
12" ROUND CI GRATE ADS
SKU: 1201DI
15" ROUND CI GRATE ADS
SKU: 1501DI
18" ROUND CI GRATE ADS
SKU: 1801DI
6X6 CI DOME STRAINER GRATE
SKU: D59-156
9X9 CAST IRON GRATE NDS
SKU: 913
8X8 CI DOME STRAINER GRATE
SKU: D59-158
12X12 CAST IRON GRATE NDS
SKU: 1213
12X12 CI DOME STRAINER GRATE
SKU: D59-162
18X18 CAST IRON GRATE NDS
SKU: 1813
1Mx1/2M GALV DRAIN MAT GRATE ACO
SKU: 01207
6"RND CI DRAIN X 4"PVC BODY ZURN
SKU: FD2340PV4
7"ROUND CI DRAIN X 4"IG ZURN
SKU: Z5074IG
7" ROUND CI DRAIN X 4"NH
SKU: D77-004
81/2" ROUND CI DRAIN X 4"NH
SKU: D79-706
9"RND CI DRAIN X 4"PVC BODY ZURN
SKU: FD2350PV4
12" ROUND CI DRAIN X 4"NH ZURN
SKU: Z5044NH
6X6 CI BELL TRAP DRAIN X 2"NH
SKU: D76-302
6X12 CI GUTTER DRAIN X 4"NH ZURN
SKU: Z5754NH
9X9 CI BELL TRAP DRAIN X 3"NH
SKU: D76-303
12X12 CI FLOOR DRAIN X 4"NH ZURN
SKU: Z6104NH
12X12 CI BELL TRAP DRAIN X 4"NH
SKU: D76-304
CI BELL TRAP GRATE REPLACEMENT
SKU: D76414